HARRAN ÜNİVERSİTESİ SURUÇ MYO KOMİSYONLARI
 
Yatay ve Dikey Geçiş, Muafiyet, İntibak ve Staj Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Başkan Müdür Yardımcısı
2. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Üye Bölüm Başkanı
3. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Üye Program Başkanı
4. Öğr. Gör. Ferit ARSLAN Üye  
 
Eğitim-Öğretim Koordinasyon Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Mehmet DEME Başkan Müdür Yardımcısı
2. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Üye Müdür Yardımcısı
3. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Üye Bölüm Başkanı
4. Öğr. Gör. Handan YİLMAZ AKTAŞ Üye Bölüm Başkanı
5. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Üye Program Başkanı
6. MYO Sekr. Orhan KOCABEY Üye MYO Sekreteri
 
Danışma Kurulu Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Mehmet DEME Başkan Müdür Yardımcısı
2. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Üye Müdür Yardımcısı
3. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Üye Program Başkanı
4. Öğr. Gör. Ferit ARSLAN Üye  
5. MYO Sekr. Orhan KOCABEY Üye MYO Sekreteri
 
Bilimsel Faaliyet Kurulu (Panel, Seminer, Konferans, Kongre vs. Takibi) Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Mehmet Eşref TAŞKIN Başkan Müdür
2. Öğr. Gör. Mehmet DEME Üye Müdür Yardımcısı
3. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Üye Müdür Yardımcısı
4. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Üye Bölüm Başkanı
5. Öğr. Gör. Handan YİLMAZ AKTAŞ Üye Bölüm Başkanı
6. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Üye Program Başkanı
7. Öğr. Gör. Ferit ARSLAN Üye  
 
Mezuniyet, Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Başkan Program Başkanı
2. Öğr. Gör. Mehmet DEME Üye Müdür Yardımcısı
3. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Üye Bölüm Başkanı
4. Şef İbrahim YAVUZER Üye Şef
 
 
Burs Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Başkan Müdür Yardımcısı
2. Öğr. Gör. Mehmet DEME Üye Müdür Yardımcısı
3. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Üye Bölüm Başkanı
4. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Üye Program Başkanı
5. MYO Sekreteri Orhan KOCABEY Üye MYO Sekreteri
 
Satın - Alma Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Başkan / Üye İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Mehmet DEME Başkan Müdür Yardımcısı
2. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Asıl Üye Müdür Yardımcısı
3. MYO Sekr. Orhan KOCABEY Asıl Üye MYO Sekreteri
4. Şef İbrahim YAVUZER Asıl Üye Şef
5. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Yedek Üye Program Başkanı
6. Öğr. Gör. Ferit ARSLAN Yedek Üye  
 
Kalite Elçileri Komisyonu
Sıra
No
Ünvanı Adı Soyadı Kalite Elçisi İdari Görevi
1. Öğr. Gör. Mehmet Eşref TAŞKIN Yönetici Kalite Elçisi Müdür
2. Öğr. Gör. Handan YİLMAZ AKTAŞ Akademik Kalite Elçisi Bölüm Başkanı
3. Dr. Öğr. Üyesi Emel ŞENBAYRAM Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Kalite Elçisi Bölüm Başkanı
4. Öğr. Gör. Mehmet DEME Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Kalite Elçisi Bölüm Başkanı
5. Öğr. Gör. Handan YILMAZ AKTAŞ Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kalite Elçisi Bölüm Başkanı
6. Öğr. Gör. Dr. Nazif AYYILDIZ Bankacılık ve Sigortacılık Programı Kalite Elçisi Program Başkanı
7. Öğr. Gör. Serhan GÜNGÖR Atçılık ve Antrenörlüğü Programı Kalite Elçisi Program Başkanı
8. Öğr. Gör. Handan YİLMAZ AKTAŞ İşletme Yönetimi Programı Kalite Elçisi Program Başkanı
9. MYO Sekr. Orhan KOCABEY İdari Kalite Elçisi MYO Sekreteri
  


Suruç MYO Web Editörü
Öğr. Gör. Handan YİLMAZ AKTAŞ

 

SOSYAL MEDYA

A'dan Z'ye Instagram - Vargonen BlogYouTube

BOLOGNA

 

MEZUN PORTALI

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mürşitpınar Caddesi
63800 Suruç/Şanlıurfa         
 
Tlf: 0 414 318 32 33 veya 
      0 414 318 30 00 Dahili: 2546
Fax:
0 414 318 32 31
E-posta:   suruc@harran.edu.tr