İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI
 
Günümüz iş yaşamı gün geçtikçe karmaşıklaşan, iş görenlerin çok daha fazla nitelik sahibi olmasını gerektiren, işletmeler ve bireyler arası rekabetin üst düzeyde olduğu bir ortamda şekillenmektedir. İşletme Yönetimi programı da işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır.
İşletme Yönetimi programının temel amacı önlisans eğitimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, problem çözmede yapıcı yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, rekabetçi iş ortamının neden olduğu sorunlarla başa çıkabilecek yöneticiler yetiştirmektir.
İşletme Yönetimi programı mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilirler.

 

BAĞLANTILAR

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mürşitpınar Caddesi
63800 Suruç/Şanlıurfa         
 
Tlf: 0 414 318 30 00 
Fax:
0 414 318 32 31
E-posta:   suruc@harran.edu.tr