Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Ders İzlencileri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Beden Eğitimi - I
Bilgisayara Giriş 
Dosyalama ve Arşivleme 
Ekonomi - I
Etkili ve Güzel Konuşma 
Halkla İlişkiler 
İş ve Sosyal Güvenlik 
İşletme - I
Klavye Teknikleri 
Muhasebe 
Pazarlama İlkeleri 
Protokol ve Sosyal Davr. Kuralları 
Sektör Uygulamaları - I 
Teknoloji Kullanımı 
Temel Hukuk 
Yönetici Asistanlığı 
Ekonomi II 
İşletme II 
Büro 2 Satış Yönetimi 
Bilgisayarlı Büro Programları 
Mesleki Yazışmalar 
Büro II Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Büro II Ticari Matematik 
 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILARDERS İZLENCELERİ

DERS PROGRAMI

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mürşitpınar Caddesi
63800 Suruç/Şanlıurfa         
 
Tlf: 0 414 318 32 33 veya 
      0 414 318 30 00 Dahili: 2546
Fax:
0 414 318 32 31
E-posta:   suruc@harran.edu.tr