Program hakkında genel bilgi: Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı, hızla değişen ve dönüşen ve de gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Tüm dünyada geçerliliği ve önemi giderek artan bu alan iş yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yönetici asistanları, işlerin düzenli işlemesini sağlayan, iletişimi düzenleyen, yöneticinin zamanını organize eden önemli kişilerdir. Ofis ortamının sistemli olması, sadece yöneticiler açısından değil, diğer çalışan kişiler açısından da son derece önemlidir. Bundan dolayı yönetici asistanları yöneticilerin sağ kolu olmaktan daha öteye iş ortağı pozisyonuna gelmeye başlamıştır. 21. Yy’da bilişim çağının gelişmesiyle birlikte dijitalleşen toplumda büro otomasyon sistemleri, elektronik belge yönetim sistemleri gibi birçok unsuru da beraberinde getirmiştir. Teknolojiyle birlikte arşivleme, dosyalama ya da evrak kayıt gibi işler bilgisayarla yapılmaya başlamıştır. Bu durum bürolardaki evrak trafiğini hafifleterek işlerin daha hızlı ve sağlıklı yürümesini sağlamıştır. Bürolarda makineleşmeyle birlikte yönetici asistanlarının görevi sekreterlikten daha öteye giderek dijitalleşen asistanlığa dönüşmüştür.
Program öğrencilerine iş hayatını yakından tanımaları için 30 iş günü süreli staj öngörülmektedir. Böylece öğrenciler bir yandan iş dünyasını tanırken, diğer yandan da bilgi ve becerilerini uygulama ve sergileme olanağı bulmaktadır.

Program amacı: Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştirebilen, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmayı amaçlamaktadır.
Program, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, büro hizmetlerini yönetim fonksiyonlarına göre gerçekleştiren, yöneticinin çalışmalarına etkili bir şekilde destek veren ve yönetimde verimliliğe katkı sağlayan yönetici asistanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla mezunlar; büro elemanı, sekreter, yönetici asistanlığı yapabilecek düzeyde her türlü teorik, pratik bilgileri ve verilen uygulamalı eğitimle gerekli becerileri kazanmaktadır.
 
Programın açılma tarihi: Program; iktisadi ve idari programlar bölümü adı altında, ilk defa 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Programa kabul koşulları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Programın diploma derecesi ve kazanılan unvan: Kazanılan derece; büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı ön lisans diploması. Kazanılan unvan: büro yönetimi ve yönetici asistanlığı meslek elemanı (bu unvan teknikerlikle denktir.)
Programın ÖSYS puan türü: TYT (2017 ve Öncesi YGS-4)
Mezunların istihdam olanakları: İş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)  ile personel alan birçok kurum Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir.
Üst derece programlara geçiş (DGS): Mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine girebilirler.
Dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları;
1.            Büro Yönetimi Öğretmenliği
2.            Halkla İlişkiler
3.            Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
4.            Halkla İlişkiler ve Tanıtım
5.            İşletme Bilgi Yönetimi
6.            Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
7.            Sağlık Kurumları İşletmeciliği
8.            Yönetim Bilişim Sistemleri
Program başkanı: Öğr. Gör. Dilek KÜP
 
Programın ders içerikleri için tıklayınız... 

BOLOGNA

 

BAĞLANTILARDERS İZLENCELERİ

DERS PROGRAMI

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Suruç Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Mürşitpınar Caddesi
63800 Suruç/Şanlıurfa         
 
Tlf: 0 414 318 32 33 veya 
      0 414 318 30 00 Dahili: 2546
Fax:
0 414 318 32 31
E-posta:   suruc@harran.edu.tr